City Councils Use of the Irish Language

As obliged by the Official Languages Act 2003, Limerick City Council must prepare its second Language Scheme shortly. We are, therefore, surveying our Customers about the use of Irish in Limerick City Council. Please follow the link below to take part in the survey.

Mar dhualgas ag éirí as Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, tá ar Chomhairle Cathrach Luimnigh a tarna Scéim Teanga a ullmhú go luath. Táimid, mar sin, ag déanamh suirbhé ar ár gCustaiméirí faoi úsáid na Gaeilge i gComhairle Cathrach Luimnigh. Cliceáil ar an nasc thíos chun páirt a ghlacadh sa suirbhé.

Irish Language Survey

Last update:02/06/2010

Translate

Feedback